TG Hoàn Mỹ - Perfect World VNG

VNG Game Publishing
Last Updated: 2021-03-21 Current Version: 1.513.0
Download TG Hoàn Mỹ - Perfect World VNG on PC

Run TG Hoàn Mỹ - Perfect World VNG on PC with LDPlayer

PHIÊN BẢN MỚI LẠC VIÊN HOÀN MỸ
VÂN ĐỈNH KỲ THÚ – HỢP SỨC TRANH TÀI

Lạc Viên Hoàn Mỹ là phiên bản lớn thứ 4 trong năm 2021 của tựa game mobile đình đám Perfect World VNG với hàng loạt cập nhật đặc sắc: Hoạt động mới Vân Đỉnh Lạc Viên đua tốc độ khinh khí cầu, thử thách tinh thần hợp tác đồng đội của các anh hùng, phó bản mới Ảo Hải Kỳ Đàm và Long Thần tìm ra sức mạnh thần bí và nhận thưởng phong phú, tính năng mới Hệ Thống Tinh Túc gia tăng thuộc tính, Hệ Thống Linh Sức nâng tầm sức mạnh nhân vật, tham gia thử thách vượt phó bản mở cảnh giới tu chân mới Vô Song – Luân Hồi.

***TÍNH NĂNG ĐẶC SẮC***

1. HOẠT ĐỘNG MỚI VÂN ĐỈNH LẠC VIÊN
- Tương truyền trên những tầng mây có một lạc viên thần kỳ, các anh hùng đến lạc viên có thể tìm lại niềm vui thuở bé bên những cuộc đua khí cầu.
- Thi đấu tổ đội, các anh hùng phải hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau trong cuộc đua để giành được thắng lợi cuối cùng.
2. PHÓ BẢN MỚI ẢO HẢI KỲ ĐÀM
- Thử thách quân đoàn mới, tất cả anh hùng cùng hợp lực để giành thắng lợi nơi Biển Vô Vọng.
- Đánh bại Boss khủng nhận nhiều phần thưởng phong phú.
3. PHÓ BẢN MỚI LONG THẦN
- Sách cổ nói về một loại pháp thuật đặc biệt khi dung hợp sẽ tạo ra sức mạnh khôn lường. Trái tim Long Thần là chìa khóa cho lời giải đó.
- Các anh hùng hợp lực chiến đấu nhận về thành quả xứng đáng.
4. TÍNH NĂNG MỚI HỆ THỐNG TINH TÚC
- Thuộc tính Ngũ Hành mới mạnh mẽ.
- Tăng cấp Tinh Diệu, xoay chuyển Tinh Uẩn, gia tăng thuộc tính vượt bậc.
5. TÍNH NĂNG MỚI HỆ THỐNG LINH SỨC
- Tiến hành chế tạo Linh Sức tăng thuộc tính Tinh Linh.
- Cường hóa hiệu quả, nâng tầm sức mạnh.
6. HỆ THỐNG MỚI TIẾN HÓA TINH LINH
- Tổ đội 2 thành viên thực hiện nghi thức tiến hóa Tinh Linh tại thành Tổ Long.
- Nâng cao thực lực, cường hóa Tinh Linh.
7. CẢNH GIỚI TU CHÂN MỚI VÔ SONG – LUÂN HỒI
- Chạm đến giới hạn vượt mọi phó bản để mở ra cảnh giới Tu Chân mới.
- Đột phá Tu Chân tiến đến đỉnh cao sức mạnh.

***PERMISSION***
* WRITE_EXTERNAL_STORAGE: Đọc thông tin hình ảnh
* READ_EXTERNAL_STORAGE: Lưu thông tin hình ảnh
* RECORD_AUDIO: Hỗ trợ tính năng voice chat
* CAMERA: Hỗ trợ tính năng chụp ảnh
Open up

Power up Your Gaming Experience with LDPlayer

What is TG Hoàn Mỹ - Perfect World VNG PC version?

Open up

Is it legal and safe to use LDPlayer?

Open up

Is it possible to play TG Hoàn Mỹ - Perfect World VNG on PC without Android emulator?

Open up

Recommended PC Configurations for Playing TG Hoàn Mỹ - Perfect World VNG on PC

Open up

How to Download and Install TG Hoàn Mỹ - Perfect World VNG on PC

Open up
More From VNG Game Publishing
Similar Games to TG Hoàn Mỹ - Perfect World VNG View More
The Newest Games
Online Android Phone - 24-hour Cloud Service Hosting Platform.
More Details
Download
Game Info
Function Introduction
Q&A